1. ahlaki gelişim, insanların diğer insanlarla olan ilişkilerinde yapılması gerekenlere ilişkin kurallara dair davranış, duygu ve düşünceleri içerir. piaget 4-12 yaşlarındaki çocukları gözlemleyip onlarla görüşmeler yaparak çocukların ahlaki konularda nasıl düşündüğünü araştırmıştır. çocukların oyun kurallarını nasıl kullandığını ve düşündüğünü öğrenmek için çocukları bilye oynarken seyretti. aynı zamanda çocuklara çalma, cezalandırma ve adalet gibi etik konularda sorular sordu ve şu sonuca vardı:

    4-7 yaş arasındaki çocuklar heteronom(bağımlı) ahlak sergilerler. çocuklar kuralları insanların kontrolünde olmayan, dünyanın değiştirilemez özellikleri olarak görürler.

    7-10 yaşları arasında çocuklar ahlaki akıl yürütmenin ilk aşamasının bazı özellikleri ile ikinci aşama olan otonom ahlakın bazı özelliklerini gösterdikleri bir geçiş evresindedirler.

    10 yaşından sonra çocuklar otonom ahlak sergilerler. kuralların ve kanunların insanlar tarafından belirlendiğinin farkına varırlar.

    bağımlı ahlak evresinde çocuklar içkin adalete(immanent justice) inanırlar, yani bir kurala uyulmazsa cezanın derhal verileceğine inanırlar.piaget'nin bu gelişim aşamaları ahlak hakkındaki tüm bakış açıların etkilemiştir ve başlangıç noktası olmuştur.

mesaj gönder