1. ankara ve istanbul şehirlerinden birine "atatürk" adı verilmesi için bir kanun teklifinin hazırlığı üzerine verdiği cevap;

    bir adın tarihte kalması ve ağızlarda söylenmesi için, şehirlerin temellerine sığınmak şart değildir. tarih zorlanmayı sevmeyen nazlı bir peridir. fikirleri tercih eder.

    (falih rıfkı atay, babanız atatürk, s. 135)

mesaj gönder