1. mütevazi(birbirine paralel olan) -mütevazı( alçak gönüllü)
  mürteci(gerici)- mülteci(sığınmacı)
  özel -özgü
  mahsun- mahzun(üzgün)
  maiyet(alt kademedekiler)- mahiyet(nitelik, öz)

  edit: teskere(sedye)- tezkere ( askerlik görevinin bittiğini bildiren belge, pusula)
  direk (uzun kalın sütun)- direkt (dolaysız, doğruca)

mesaj gönder