akif paşa

Kimdir?

yozgat’ta doğdu. ayntaplı mehmed efendi’nin oğludur. altı yaşında babası ile hicaz’a gitti. özet öğre-nim gördükten sonra bozok’ta cebbarzâde süleyman bey’ın dîvan katipliğine getirildi. yirmi yedı yaşında iken istanbul’a giderek bâbıâlî divan-ı hümâyûn kalemi’ne girdi (1813). zamanla yükselerek vezirlik rütbesiyle hariciye nazı-rı oldu. 1845'te hicaz’dan dönerken iskenderiye’de öldü
 1. akif paşa tahsilli, kültürlü, iyi bir devlet adamı idi. dîvan şiiri tarzında örnekleri olduğu gibi, hece ölçüsü ile ve saz şiiri tarzında eserleri de vardır. sadeliğe dönük nesirleri ile de tanınır. adem kasidesi yeni şiirin örneklerinden sayılmıştır. devrinde gelişen batı edebiyat akımından fazla etkilenmemiştir.

  eserleri;

  tabsıra, (1883)
  münşeat-ı el hac akif efendi ve dîvançe (1843)
  dîvançe (1845)
  eser-i akif paşa mektupları, 1873)
  muharrerat-ı hususiye-i akif paşa (1883)
  risale’ül- firaye ve’l-siyasiye

mesaj gönder