1. elma kuvvetle muhtemel alegoridir. tasvir edilen paylaşım bir meyve ile değil, bedenlerin paylaşımı ile olabilir. yasak olanın; insanı mahlukattan uzaklaştırıp tanrısallık kazanmasını sağlayan irade yetisi'nin dizginleştirilmesine yönelik olduğu düşünülürse, "cennette" salt meyveye haz, irade sahibi insan baz alındığında biraz zayıf bir ihtimaldir. birbirlerinden yaratılan iki insanın kendilerine ait olduğunu düşündükleri diğer-bedenlerine özlem duymaları daha olasıdır.

mesaj gönder