1. 3. yyda hindistan'da varlıklı ( kral, zengin yani kaymak tabaka) insanların himayesinde yayılmış bir dindir. savaş ve şiddetin olmadığı bir yaşam herkesçe beğenildi ve budizm hindistan'da yayıldı. fakat budizm kast sistemini benimsenmemişti ve hindistan'nın sosyal yapılanmasına ters düşüyordu. 9. yüzyıldan itibaren budizmin gücü azaldı ve yerini hinduizm bırakmaya başladı. hinduizm halka büyük oranda hitap ediyordu. 11. yüzyılda müslümanların toprakları ele geçirmesiyle de etkisi iyice azaldı ve 13. yüzyıla gelindiğinde ana vatanından tamamıyla kayboldu. asya , tibet çin ve japonyada köklü budist okullar bulunmaktaydı.

mesaj gönder