1. şu sıralar içinde bulunduğum evre, 1-panik atak, 2-anksiyete bozukluğu, -dun doktordan öğrendiğim okb başlangıcı- 3-obsesif kompülsif, sonumuz nolcak bakalım.

mesaj gönder