• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.44)
insan olmak - engin geçtan
ilk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okurla kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında engin geçtan insan olmanın ikilemini şöyle anlatır: "çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. insan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. ileri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar."

son yirmi yılın dünyasındaki sosyal ve maddi değişimler düşünülürse, kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması gerektiğini, tam da bu yüzden insan olmak'ın bugün daha da güncel olduğunu söyleyebiliriz.
  1. birey ve toplum bölümünde şöyle güzel bir kısım olan kitap.
    "devlet istilanın bir ürünüdür ve kazanan grubun yenilene egemen olmasından kaynaklanır, ama salt silah gücüne dayalı bir devlet de uzun ömürlü olamaz. çünkü insan doğası zora ve baskıya karşı inatla direnme eğilimindedir. bu nedenle barış dönemlerinde de yönetme sanatı gelişmiş, devlet gücünün dolaylı ve hissettirilmeden uygulanabileceği çeşitli üst yapı kurumları oluşturulmuştur. bunlar arasında aile, okul ve dinsel kurumlar sayılabilir. bu kurumlar, bireyin kendi toplumuna bağlılık geliştirmesini ve onunla gurur duymasını sağlamıştır."

mesaj gönder