1. algı oluşturmanın bir başka örneği, başkaları adına fikir beyan ederek toplumun geri kalanına ve hatta mevzu bahis gruba varsa fikirlerini sorgulatmak yoksa böyle düşünüyorum herhalde hissi vererek birtakım saikleri toplumun bilinçaltına yerleştirme.

    bırakalım gençlerin anayasa üstüne düşündüğünü, gençler herhangi bir şey üzerine düşünmüyorlar. akademik veya edebi anlamda kitap okumanın, çalışma yapmaya çalışmanın oldukça az olduğu şu dönemde türk toplumunun cehaleti üzerinden birtakım menfaatler kotarılmaya çalışılıyor.

    anayasa mefhumu bu toprakların çok eski bir konusu değil. kaldı ki 200 yıllık bu süreç dahi toplumu geçtim siyasetçilerin, hukukçuların anayasayı içselleştirmelerine yetmemiştir. kendi kanunlarını yapamamış, yapamayan bir hukuktan türk toplumu gibi 21. yüzyılın yüz karası bir topluma anayasa yapması bekleniyor. kaldı ki bu fikir de politik saiklerle ortaya atılıyor.

    anayasa, herkesin üstüne yorum belirtebileceği bir alan olarak görülüyor. oysa bu konu salt siyasi bir mesele değildir. hukuki yanı, sosyolojik yanı, tarihi yanı gözardı ediliyor. velhasıl bu reklamı/açıklamayı talihsiz ve yersiz buluyorum. ama sanırım unutkan ve bencil bu toplumun hakettiği de bu.

mesaj gönder