1. küçük yaştan itibaren çocukların ilgisi ve becerisine yönelik eğitim almaları ve yetişmeleri için değil de kravatlı, dolgun maaşlı, unvanlara sahip bireyler olarak yetişmesine uğraşıldığı içindir.
    bilim deyince de hemen akla laboratuvarda çalışan adamlar gelmemeli. örneğin çocuk sürekli kendi kendine bir şeyler yaratıyor, deniyor örneğin elektik motorları ile bir şeyler yapmaya çalışıyor, mekanik tasarımlar deniyor. demek ki bu çocuğun ilgisi bu yönde ve sen bu çocuğa bu yönde bir eğitim aldırmalısın. muhendis filan olması da gerekmez. bırak teknik eleman olsun ama sevdiği işi, severek yapsın. ama olur mu hiç! komşunun çocuğu olmuş vergi müfettişi, filan kişinin çocuğu filan şirkette çalışırken anamın oğlu olarak benim haddime mi düşmüş tamirci olmak? çoğumuz bu anlayış uğruna heder olmuş bireyleriz ve sevmediğimiz işleri yapmak zorundayız. e hal böyle olunca insan sevmediği bir meslekte bir bilimsel icat, yeni bir sosyolojik kuram, yeni bir teori vs. çıkarabilir mi? insan ilgi duyduğu alana yönelik çalışacak ki içinde o meslekte yeni şeyler üretecek aşk olsun, kıvılcım olsun. sokaklara bakın, her sabah istanbul sokaklarına. hep yüzü asık kravatlı takım elbiseli kadınlar/erkekler. kaçının yüzünde gerçek anlamda mutluluğu görebilirsiniz? hepsi birilerinin ona yapmasını buyurduğu şeyleri yapıyor. bir kısmı arada kendine yönelebilirken bir kısmı da kişilik erozyonuna uğruyor ve en başta saydığım dolgun maaş, statü, unvan fetişizmine kapılıyor sonra o da çocuğunu bu şekilde yetiştiriyor ve bu kısır döngü böylece devam ediyor.
    ha, ana babalarımıza şu konuda hak veriyorum: ülkemizde hiçbir zaman iktisadi kalkınma planları düşünsel yahut bilimsel üretim temelinde şekillenmediği için tedrisat sistemimizde bu yönde bir gelişme yok. binaenaleyh bu yöne yönelen bir çocuğun ileride geçim sıkıntısı yaşayacağı da aşikârken ana-baba da bizzarûre çocuğu parasal sıkıntı yaşamasın istiyor. bu konuda haklılar da olan hem çocuklara hem de makro boyutta ülkenin gelişimine oluyor.
    bakıyorum almanlar, japonlar adamlar yüz sene önce neleri düşünmüşler neler tasarlamışlar bugün teknolojide ne noktaya gelmişler. bunda hem onların ülke olarak sistemleri hem de ailevi yaklaşımları etkilidir. misal rudolf diessel'e anası babası "sen bırak bu işleri gir bir idarede memur ol, bürokrat ol" diye zorlasalardı dizel motoru icat edebilir miydi?

mesaj gönder