1. yanlış başlıktır.
  doğrusu için (bkz: medeniyetsizliğin ahlak çatısı altında savunulması)
  nedenlerine gelince:
  1-) evrensel ahlak diye bir kavram yoktur. ahlak kavramı toplumdan topluma göre değişmektedir. mesela bazı kabilelerde savaşta öldürülen savaşçının cesedini yemek ahlaklı bir davranış sayılırken çoğu toplum bu uygulamaları günümüzde barbarlık olarak addetmektedir. objektif bakış açısı ile, iki tarafın da görüşünü haklı çıkartabilecek kanıt yoktur.
  2-) bazı davranışların tüm insanlık tarafından yanlış olarak addedildiği doğrudur. buna örnek olarak insan öldürmek gösterilebilir. ancak bu bile evrensel bir ahlak kuralı değildir ve bazı durumlarda (savaş gibi) insan öldürmek toplum tarafından ahlaklı veya en azından doğru bir davranış olarak gösterilebilir.
  3-) kısaca, toplum ahlak için bir referans noktası olarak alınamaz. ancak, evrimsel bir bakış açısı ile aynı topluluk içinde yaşayan insanların çoğunluğunu olumsuz etkileyen ya da yok olmalarına sebep olacak davranışlar "ahlaksızlık" veya yanlış bir davranış olarak nitelendirilebilir çünkü bu tarz davranışların toplumun yok oluşuna sebep olabileceği düşünülebilir.
  4-) tek gecelik ilişkilerin ya da çıplaklığın toplumun yok oluşuna sebep olduğuna dair kanıt yoktur. öyle olsaydı çok sayıda "batılı" ülkenin yok olması gerekirdi.
  5-) öte yandan "ahlak" kisvesi altında sunulan davranışların bir toplumu yok oluşa sürükleyebileceği ve bölgesel olarak medeniyeti sona erdirebileceği konusunda kanıt vardır. örnek olarak orta doğu coğrafyasının durumu ya da ışid hakimiyetindeki bölgeler gösterilebilir. geçmişte avrupa'nın durumu da bu hipoteze bir örnektir.
  6-) insanların kişisel doğru ya da yanlışları olabilir. insanlar kendi koydukları bazı kurallara göre yaşamayı tercih edebilirler. ancak bu kurallar topluma ya da üçüncü kişilere zarar vermediği sürece geçerlidir.eğer başkalarına zarar veriyorsa ancak ahlaksızlık olarak addedilebilir. mesela homoseksüel diye bir insanı cezalandırmak ahlaksız bir davranıştır çünkü uzun vadede topluma katkısı olabilecek çok sayıda insanı etkisiz hale getirebilir ya da yok edebilir. bu da toplumu geriye götürür ve yok oluşuna yol açabilir.

mesaj gönder