1. tam adı "mecelle-i ahkâm-ı adliye" şeklindedir. mecelle kısa adıdır.

mesaj gönder