1. hukuki olarak ele alınışından öte, ahlak ve mantık öğeleriyle incelendiğinde kişinin günümüz toplumunda bireyselliğinden bahsetmek güç olacağından, herhangi bir suçun da bireysellik çerçevesinde incelenmesinin zor olduğunu düşünüyorum.

    kişi ve iradesi fizik olarak toplumdan, metafizik olaraksa toplumun duygu ve düşüncelerinden bağımsız olamaz. aldığı kararlarla birlikte verdiği tepkiler de kendinden çok toplumu yansıtır. adaletsizlik hissine kapılan hangi birey tepki göstermez?

    insani güdü kavramı bu konuda bir şeyler ifade edebilir. hiçbir sosyalliğe bulaşmamış bir kimsenin de varlık itibariyle insan olmasından hareketle insani davranışların asgarisini göstermesini bekleriz. kaldı ki bu halimiz dahi doğayı ve vahşiliği barındırır. toplumsal hayatla iptidai mücadeleler içine giren birey ise çok daha vahşi olabilmekte.

    ezcümle, bireyin varlığı, iradesi, ilişkileri... problemi olan bu konu vasıtasıyla, toplum hayatının kalabalıklığının bütün yükü suç adı altında bireylere çektirilmektedir. bu çerçevede düşünülebilecek kavramlar toplum-birey, birey-vicdan, doğal-sosyal ikilemleri üzerinden incelenebilir.

mesaj gönder