• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
suçlar ve cezalar hakkında - cesare beccaria
suçlar ve cezalar hakkında" kitabıyla ceza hukuku alanında bir çığır açan beccaria şunları söylüyor: "bir cezanın, bir ya da birden çok kişi tarafından bir yurttaşa karşı uygulanan kaba bir güç, şiddet olmaması ve sayılmaması için, her şeyden önce kesinlikle herkese açık, çabuk, kaçınılmaz, belli koşullarda olabilir yaptırımların en ılımlısı ve en azı, suçların ağırlığıyla orantılı ve yasalar tarafından belirlenmiş bulunması zorunludur."

türk hukukçusu, beccaria'nın suçlar ve cezalar hakkında adlı anıt yapıtını her zaman kolayca ulaşabileceği bir yerde, hatta elinin altında bulundurmalıdır. tıpkı bir sözlük gibi, bir ceza yasası gibi. çünkü, bu yapıt, ceza yasalarının bir ilkeler sözlüğüdür. hem de vazgeçilmez bir sözlüğü. o açıdan, tarihin dışına düşmüş türk hukukçusu onun içine girmeli, gerçekleri oradan görmeli ve uzun uzun düşünmelidir. kim ki bunu yapar, ceza hukukuyla buluştuğunu değil, onu yeniden keşfettiğini görür.
  1. kendisi bu kitabı bilerek anlaşılması güç bir şekilde yazmıştır. zira yazdıkları, o döneme göre çok aykırıydı ve bu yüzden idam edilmekten korkuyordu. idama ilk karşı çıkan kişilerdendir. bu kitabı, modern ceza hukukunun temeli olarak ele alıyoruz. bu kitapta ki görüşleriyle birlikte ceza hukukunun en temel ilkelerini ortaya koymuştur beccaria. bunu da çok genç yaşlarda yapmıştır. insanların yapması yasaklanmış olan suçları, devletlerin de hukukun arkasına sığınarak, bunu meşru göstererek yapmaması gerektiğini söylemiştir.

mesaj gönder