1. bir veya birkaç olayın, durumun, nesnenin yeryüzü üzerindeki dağılışlarını, bu dağılışların nedenleri ve sonuçlarını, birbirleriyle karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

    kendi çapımda yaptığım bu tanım bazıları tarafından yeterli bulunmayabilir. yeryüzü üstünde demişsin kardeş de uzay coğrafyası ne olcak? denilebilinir. haklı da olunur çünkü coğrafya içeriğinde olduğu gibi tanımında da uçsuz bucaksızdır.

    coğrafya geçmiş yüzyıllarda, bilim hakkındaki bilgilerin çok daha sınırlı olduğu, bir insanın birkaç bilim dalında uzmanlaşabildiği zamanlarda daha değerliydi şüphesiz. o zamanlar jeoloji, meteroloji, klimatoloji, botanik, zooloji coğrafyanın alt dalıydı. bu alanlardaki bilgiler artmaya başladıktan sonra bir bir coğrafyadan ayrıldılar. çünkü bir kişi bu konuların hepsi hakkında uzmanlaşamıyordu.

    ayrılmalara rağmen günümüzde coğrafya hala birçok üniveristede okutulmaktadır. fiziki coğrafya, beşeri coğrafya gibi iki devasa ana alan dışında, herhangi bir bölgeyi inceleyen, bölgesel coğrafya da bulunur. meşhur alman coğrafyacı bernhardus varenius bu ayrılmayı genel (fiziki, beşeri) ve özel (bölgesel) coğrafya olarak yapmıştır.

    türkiye'de coğrafya alanında hatırı en çok sayılır kişi sırrı erinç'tir. sırrı hoca dışında ali tanoğlu, barış mater, nazmiye özgüç, erol tümertekin, ibrahim atalay isimleri sayılabilir.
    zgrkk

mesaj gönder