1. tekrarlayıcı seronegatif gode bırakan ödemin eşlik ettiği simetrik sinovit sendromu (rs3pe); ani ortaya çıkan, simetrik ve sıklıkla el veya ayak bileği eklemlerini tutan sinovit, el veya ayak dorsal yüzünde ödem, parmaklarda fleksör tendinit ile seyreden iyi seyirli bir sendromdur. genellikle yaşlı popülasyonu ve erkekleri etkiler. erkek-kadın oranı 4:1 şeklindedir. hastalığın etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır.idiyopatik olabileceği gibi ayrıca en sık olarak geç başlangıçlı romatoid artrit ve polimiyalgia romatika gibi romatolojik hastalıklarla da ilişkili olabilmektedir. ek olarak rs3pe sendromunun paraneoplastik olarak birçok hematolojik ve solid malignitelerle birlikte olabileceği bildirilmektedir. laboratuvar olarak romatoid faktör (rf) yokluğu ve direkt radyografilerde artiküler erozyon saptanmaması tipiktir. kortikosteroid tedavisine iyi yanıt vermesi ve sekelsiz iyileşme göstermesi önemli özelliklerindendir .

    1.mccarty dj, o’duffy jd, pearson l, hunter jb. remitting
    seronegative symmetrical synovitis with pitting edema. rs3pe
    syndrome. jama 1985;254:2763-7.
    2. olivieri i, salvarani c, cantini f. rs3pe syndrome: an overview.
    clin exp rheumatol 2000;18(4 suppl 20):s53-5.

mesaj gönder