1. tamamen; kendimiz tarafından tasarlanmamış gelişmişlik adı altında verilen ahlak elbisesinden kaynaklanmaktadır. bizim toplumuza göre tasarlanmamış teknoloji, sosyal medya, kanunlar vesair gelişmişlik adı altında sunulan mekanizmalardan kaynaklanmaktadır. örneğin ;töre denilen kavram binlerce yıllık deneyim sonucu oluşan kodlardan meydana gelmektedir. siz bu binlerce yıllık kodu, asla kabul edilemez bazı kuralları nedeniyle, toptan bu toplumun elinden bir anda alırsanız sonuçlarına da katlanırsınız. ben töreyi bütünüyle savunmuyorum asla. ancak töre denen kavram da binlerce yıllık gelenek ve görenekler yani bu toplumun dna'sı demektir. yapılması gereken ideal iş, bize uygun elbiseyi tasarlayabilme becerisidir. siz ne derseniz deyin biz doğu toplumuyuz. bize uygun ahlak kodları da doğuya uygun kodlardan oluşmalıdır. ben demiyorum aynı kafa gidelim ama batı kodlarıyla dayatılan ahlak mevhumu bize uymaz. nitekim uymadığı da ortadadır. insanlar bizde sosyal medyayı kız düşürme aracı görürürken; batı da örgütlenme ve alternatif haberleşme aracı olarak görülmektedir. işte bize uygun tasarım bu garabeti ortadan kaldırabilmelidir.

mesaj gönder