1. önce tanımlar:

  1) yaratıcı: bu evrenin oluşmasına sebep olmuş herhangi bir bilinçli bilinçsiz varlık ya da varlıklar
  2) tanrı: dinlerde geçen her şeye gücü yeten, yöneten, doğaüstü sonsuz varlık
  3) din: doğanın işleyişini ve bilinmeyenleri bu tanrı ya da tanrılara bağlı olarak açıklayan hikayeler

  Hangi dinden olursa olsun, mantıksal olarak bu ayrımı yapamamış bir çok dini oluşum bir yaratıcının var olabileceğine dair argümanlarla kendi tanrılarının ve kendi dinlerinin doğru olduğunu kanıtlamaya ve özellikle ateistleri ikna etmeye çalışırlar.

  Oysa ateistler genel olarak dinleri ve kitaplarını saçma, sonsuz güçlü bir tanrı kavramını çelişkili bulur. Ama yaratıcı konusunda çok çok farklı görüşler olabilir. Bilmiyorum diyeni, hiç bir zaman bilinemez diyeni, uzaylı başka yaratıklar tarafından laboratuvarda yaratıldık diyeni, dinlerin değiştirildiği ama dinlerdeki tanrının var olduğunu düşünenleri, yaratıcı da yok diyeni,...

  Bu yaratıcı konusundaki farklı düşünceler de ateistleri; deist, agnostik, pozitif ateist,.. gibi farklı kollara ayırır.

  Dolayısıyla bu kavramların ayrımını yapabilmek, hem ateistler hem ikna edici dini oluşum içinde bulunma düşüncesinde olanlar için önemlidir.

  edit: hikaye tanımını da yapmak gereği hasıl oldu.

  hikaye: (isim) Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. bakınız: tdk

mesaj gönder