1. amaçları doğrultusunda kullanılsalar da amaç dışına da çok kolay çıkabilen eşyalardır
    örnekse :
    anahtar - kulak karıştırmak
    çakmak-şişe kapağı açmak
    ipek urgan- adam boğmak ( osmanlı )
    pet şişe / meyve suyu kutusu - top oynamak ( ilkokul)