1. bir işi gerçekleştirmek için kullanılan ve bunun için uygun bir enerji türü* kullanan, bir veya birden çok bileşeni olan herhangi bir alettir. örneğin; (bkz: dikiş makinesi) , (bkz: motor) ya da (bkz: gaz türbini) .