• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (5.00)
seçme aforizmalar - francis bacon
francis bacon (1561-1616): önlü ingiliz filozofdavid hume'un deyişiyle, bacon dehasının azametindenne tutumundaki incelikli, insancıl nitelikten ötürü herçağda beğeniyle karşılanmıştır. bilginin gücünü vurguladığıdenemeler, bilim ve felsefeyi putlafttrılmış kalıplarınbaskısından kurtarmak için yazdığı novum organuın,ideal toplattı düzenini ele aldığı the new atlamis başlıca eserlerindendir. seçme aforiznıalar, 17. yüzyılın en önemli edebiyat, felsefe, hukuk ve siyaset adamlarından biri olan bacon'a duyulan ilginin daha iyi anlaşılmasınınyoluna açıyor. aralanan bu kapıdan sadece bacon'ınçağına değil, geçmişten günümüze uzanan bütün çağlaraulaşmak mümkün. çünkü bu kapı, insanlığın yüzyıllarayaslanan ortak birikimine, latince ifadesiyle"consortium "una açılmaktadır. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)