• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.50)
fırtına - shakespeare
milano'nun yasal dükü olan sihirbaz prospero, kıskanç kardeşi antonio tarafından , napoli kıralı alonso yardımı ile tahttan indirilmiş ve üç yaşında kızı miranda ile birlikte bir ufak tekneye bindirilirek denize bırakılmaya mahkûm edilmişlerdi. prospero gizlice gonzalo'nun yardımına sığınarak kendilerine verilen küçük ve köhne tekneyi daha deniz seyahatine uygun bir gemi ile değiştirmesini sağlamıştı. bu yeni tekne yaşamaya yeter miktarda su ve yiyecek ile tedarik edilmişti; tekne kazaya uğraması halinde kullanılabilecek emniyet cihazları ile donatılmıştı ve bunların yanında çok ayrıntılı konulari kapsayan çok sayıda kitap ihtiva eden bir kütüphane taşıyordu. prosepro ve kızı miranda böylelikle ana deniz yolları dışında bulunan bir adaya çıkıp orada yerleşmişler ve oniki yıldır bir adada yaşama zorunda kalmışlardı.

prospero büyük şahsi çabalar ile gemide bulunan kütuphanedeki ayrıntılı kitapları okuyarak sihirbazlik gücünü geliştirmişti. adada bir agaç içinde hapis olan ve prospero tarafından bu hapisden kurtarılan bir havasal ruh olan ariel de pek isteksiz olmasına prospero'nun sihirbazlik öğrenme çabalarına yardım sağlamıştır. ariel bu hapse bu adaya önceden sürgüne yollanan cezayirli cadı kadın olan sycorax tarafından konulmuştu ve sycorax prospero ve miranda adaya gelmeden önce ölmüş bulunuyordu. ariel kendisini kurtardığı için prospero'ya minnet borcu ile bağlı kalmaktaydı. prospero ariel'i kendisine bu borçtan kurtamaya vaad etmekle beraber bu vaadini gerçekleştirmeyi devamlı olarak daha ileride bir tarihe geciktirmekteydi.

adada bulunan prospero ve miranda gelmeden önce tek diğer ruhsal olmayan varlık sycorax'in oğlu olan ve bir canavar gibi özürlü ve kötürüm kaliban'dı. prospero adaya çıktıktan sonra kaliban'ı benimsemiş ve kızı miranda'yla birlikte ona dillerini ve dinlerini öğretip iyi bir eğitim sağlamışlardı. fakat kaliban miranda'ya tecavüz etmeye çalısınca prospero tarafından köle gibi, sahibine odun taşıyıp adada bulunan domuz fındıklarını toplama hizmeti sağlamaya zorlanmıştı. kölelikten hoşlanmayan kaliban prospero'yu ve kızı miranda'yı gasıp olarak görerek onlara kızgınlık ve küskünlükle hizmet etmekteydi. buna karşılık prospero ve miranda kaliban'a nefret ve küçünmseme ile bakmaktaydılar.
  1. esere olan ilgim bir animeyle başladı. (bkz: zetsuen no tempest)

    shakespeare'in bir trajedisi olan bu eser diğerlerinin aksine iyi sonla bitmektedir, sonunda herkes affedilir ve mutlu bir şekilde biter bu trajedi. yazdığı son eserdir fırtına eseri. bitirip kafamı kaldırdığımda pişman değildim.

    "kırk bin can toplasa tüm sevgisini etmez ki benim ona olan aşkımın dengi." cümlesi animede sürekli tekrar edilmesine rağmen eserde rastlayamadım. burdan zetsuen no tempest'i kınıyorum.