1. bazılarımız için "bir adım gelenden on adım kaçmak" şeklinde vuku bulur. bazen bazı şeyleri çok yanlış anlıyoruz ya neyse artık.