ego


  1. freud u bilmemde ülkede ego ile özgüveni karıştıran çok