1. uyanık halde dış etkenler yardımıyla(uyuşturucu v.b.) bilinçaltına erişmek için, sürrealistlerin kullandığı bir metod.

  '' Düşlerin ve uyanıkken görülen düşlerin, uyanık bir mantığa uygun düşmeyen ve imgelerin duyusal etki altında kalan tüm olguları, oneirizmin tanımıiçine girer. Özel bir nitelik, bir imgeye hatta algısal bir imgeye loş dünyasına ait olma niteliğini kazandırır. '' Sürrealizm Sanat Ansiklopedisi - rene passeron

  diye tanımlanıyor.
  lâkin natural olmayan bu yolla hakikât'ten yapılan imge çekimi zorlama olduğundan mütevellit söylendiği gibi imgeyi kendi dünyasından çekmez.
  mesela bu metodu kullandığı söylenen giorgio De Chirico adlı ressamın çizdiklerine bakalım;

  resim 1

  resim 2

  resim 3

  ve benzeri resimler çizmiş bu 'sürrealist' ressam. resimlerde görülen bilinçaltından çektiğini iddia ettiği bütün imgelerin hepsi dil ile bağlılaşıktır. ki bu sebepten zaten resme dökülebilmiştir. resimdeki her şey parça parça iliştirilmiş olmasına rağmen gerçek hayatta tanımlayabileceğimiz şekillerden oluşmakta. ve bu tanımlayabilirlik işte imgelerin dilsel uzamda hapisliğini imliyor.
  bir şey insanca, tanımlandığı an artık kendisi olamaz, gerçekliğini yitirir.
  gösterge, dil sayesinde gösterilir ve görünen olur.

  yani iddia edildiği gibi hakikât'e böyle kolayca uyuşturucu ile nail olunamaz.
  oh ne güzel memleket. dil'i yok etmediğimiz sürece hakikâtı unutun. öyle bir dünya yok.
  ve bu böyle uyuşturucu, alkol v.s. ucuz yollarla olmayacak. öyle olsa idi ne güzel olurdu lâkin öyle değil.