1. bir şeyi, genellikle aynı kalan ve ekseriyetle kullanımı başkalarıyla bir görenek haline gelen (gelmesi istenebilecek potansiyelde) başka bir şeyle, tekrarlanabilecek bir şekilde kıyaslama işidir.
    ben