1. cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun tekrar yok olmasını) kaydeden bir cihazdır.elektrokardiyografi (ekg), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir. bir nevi kalbin elektriksel haritasıdır. ayrıca ekg ile kalbin şekli ve aksı (yönü) hakkında bilgi edinilebilir. ekg cihazının kayıtlarına elektrokardiyogram denir.
    kalpte iskemi veya enfarktüs varlığını ve varsa bunun hangi koroner damarlarda olduğu hakkında bilgi de verir.