1. katı ya da yarı akışkan, billurlaştırılması güç, suda çözünmeyen, organik çözücülerde çözünen, ısıtılınca yumuşayan ve eriyen bir maddedir.

    reçineler bitkilerden saf olarak elde edilmeyip, yağ gibi çeşitli maddelerle karışım halinde elde edilir. reçine elde etmek için bitkinin kabuğu özel bir bıçakla çizilir. sonra balyozla dövülerek veya alevle yakılarak yaralanır. bazı bitkilerde ise reçine; etanol, eter gibi maddelerin yardımıyla, tüketme metodu ile elde edilir.

    bugün sanayide tabii reçinelerin yerini büyük ölçüde suni reçineler almıştır. suni reçineler, fiziksel yönden tabii reçinelere benzeseler de kimyasal yönden farklılıklar gösterirler. *

    (bkz: keman)