1. hiyerarşik düzenlerde yukarıdaki aşağıdakine rica eder. aşağıdaki yukarıdakine arz eder.

    arz eden dilekçeler dosyalanır bilahare vakit olursa bakılır. rica edenler ise sevilir, öpülür, gerekirse yalanır.
    abi