1. 1959 yılında avrupa konseyine bağlı olarak kurulan mahkemedir. avrupa birliği ile doğrudan bir ilgisi yoktur. ülke olarak türkiye'de konsey üyesi olduğundan mahkemenin yargı yetkisini kabul etmiştir. mahkeme kararları bağlayıcılık konusunda zayıftır. kararlar siyasi olarak konseyden dışlanma yoluyla uygulatılmaya çalışılır.

    insan haklarının avrupası, amerikası olmayacağı gerekçesiyle insan hakları avrupa mahkemesi olarak adlandırılması daha doğru olsa da daha yaygın olarak bu ad kullanılmaktadır. aihm veya iham gibi kısaltmalar da kullanılmaktadır.