benedictus de spinoza

Kimdir?

24 kasım 1632 doğumlu filozof, yazar. rené descartes ve gottfried leibniz ile birlikte 17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir. aslen yahudi bir aileden gelir, hayatının büyük kısmını hollanda'da geçirmiş ve 17. yüzyılda hollanda'da gerçekleşen aydınlanmanın önemli sebeplerinden ve simalarından olmuştur. panteizmin en güçlü savunucularından biridir. 21 şubat 1677'de lahey'de hayata gözlerini yummuştur.

en büyük ve bilinen eseri ethica'dır.
 1. en önemli eseri etika'nın tanrı sevgisi üzerine olmasına rağmen, yaşadığı yıllarda doğru anlaşılamadığı için din düşmanı ilan edilmiş, din dışı görülerek ve tevrat'ı küçük düşürdüğü söylenerek yahudi cemaatinden kovulur. yani binevi aforoz edilir.

  her ne kadar panteist terimi onun yaşadığı dönemde olmasa da, kendisi anlam itibariyle en sıkı panteistlerden sayılır. temel olarak, evrenin ya da doğanın tanrıyla aynı olduğu fikrini savunan panteizm, başta etika olmak üzere spinoza'nın tüm eserlerinde kendini belli eder.
 2. kendi iradesiyle seçtiği isim benedict de spinoza (bazı kaynaklarda benedictus de spinoza) olmasına rağmen türkçe kaynaklarda baruch ilk ismi yapışıp kalmıştır. bu konuda dost yayınevi'ni içten bir şekilde kutluyorum, bu büyük filozofun iradesine uygun bir şekilde ismine yer veriyorlar.

  çalışmalarının ilk evresinde, evren, toplum ve insan üçlemesinde özgürlük ve istenç üzerine bir sistem kurmuştur. tek bir töz öngörür. ölümüne yakın özgürlük karşısında güvenlik olgusuna kafa yormuş fakat aynı derecede tutarlı bir sistem ortaya koyamadan vefat etmiştir.

  kendi yarattığı ve anlam bahşettiği terimlerle konuştuğu için, hazırlıksız bir şekilde okunması pek bir anlam ifade etmeyecektir.
  pinot
 3. "havaya fırlatılan taş konuşabilseydi eğer, mutlaka kendi arzusuyla yola çıktığını söylerdi" sözü ile nedensellik ilkesi ve özgür irade yanilsamasına atıfta bulunmuş filozof.
 4. bugün 384. doğum günü olan panteist filozof. kimilerine göre ateist olup panteizmi metafor olarak kullanmıştır.