1. yaklaşık üç bin küsür satırdan oluşan, bilinen en eski ingiliz destanı. eski ingilizce ile yazıya geçirilmiş olmasına ve anglo-sakson destanı olarak bilinmesine rağmen anglo-saksonların ana yurdu iskandinavya olduğu için iskandinavyalılardan bahseder. ayrıca eski ingiliz epik şiirinin en eski örneklerinden biridir.

    bu üç bin satırlık destan anglo-sakson kültürüne dair çok önemli bilgiler aktarır. ana kahraman beowulf'un yaşadığı olağanüstü ve destansı olaylar aracılığıyla toplumun birçok öğesi irdelenebilir ve zamanla yaşadığı değişim gözlenebilir.

    oral yolla aktarılıp sonradan yazıya döküldüğünden ve bu süreçte(yanılmıyorsam iki yüzyıl kadar) anglo-saksonların yurdu dışarıdan gelen etkilerle pagan kültürünü terk edip yavaş yavaş hristiyanlaştığından destanda başlarda pagan, sonlarda hristiyan öğelerine rastlanır.
    kahlo