1. abd'de, 1828 yılında kurulan ve günümüzde cumhuriyetçilerin rakibi olan siyasi parti.
  pavk
 2. 7 ocak 1946'da kurulan, türkiye cumhuriyeti'nde serbest seçimlerle başa gelen ilk siyasi partidir.
 3. türkiye cumhuriyeti'nin kurumsal tarihi kader anları ile doludur. demokrat parti, memleketin kaderi gereği çekmesi gereken süreçlerden birisidir. kendi adıma cumhuriyet'in tarihini 1908'de kurulan 2. meclis ile başlatırım. iyi-kötü, kör-topal da olsa demokratik geleneğin tohumları atılmıştır. belki bu tohumlar atılmasa idi, milli mücadele sırasında meclis bu kadar etkili çalışmaz, etkili çalışmayan bir meclis olmadığı için halk o yıllardaki şartlar göz önüne alındığında mücadeleyi bu derece kabul etmeyebilirdi.

  demokrat parti, bu geleneğin en büyük meyvesidir. 1923-1945 yılları arasında yapılan devrimleri ve eğitim atağını ne kadar sahiplensem de uyduruk bir demokrasi anlayışı ve yönetim şekli ile daha fazla yürümezdi. 1920-30'larda esnafın ve eşrafın ermeni meselesi, osmanlı borçları ve hatta ikinci dünya savaşı'nın başlarındaki tehditler nedeniyle yeni rejime verdikleri destek artık ortada yoktu. ismet paşa da, rejimi ayakta tutma adına halkı bir laboratuvar olarak görmekte idi. ama her rejimin asli unsuru halk, özellikle sermaye sınıfı ismet paşa'nın (aslında kurucu ideolojinin) sokmaya çalıştığı gömleğe girmiyordu.

  bu şartlar altında demokrasinin gelmesi ihtiyaç değil, zorunluluktu. haaa, ikinci dünya savaşı'nın sonuçları ve türkiye'nin yer tuttuğu kanat bu süreci muhakkak ki hızlandırmıştır ama er ya da geç ülkemizin görece dahi demokratik yönetime geçeceği artık görmezden gelinemezdi.

  demokrat parti, işte bu dönemde kuruldu. celal bayar, adnan menderes, refik koraltan gibi toplum nezninde karşılığı bulunan, fırka'ya muhalif isimler, chp karşıtlığı için biçilmiş kaftandı. çünkü;

  1)zaten fırkanın içinden çıkmışlar, üst düzey görevde bulunmuşlardı. devleti yönetmeyi biliyorlardı
  2)fırka bünyesinde yer aldıkları için muhalif olarak "ey halkım! biz bunların ne olduğunu iyi biliriz" türü bir propagandayı kolaylıkla yapıyorlardı. eh neredeyse 30 yıllık tek parti rejimi dolayısı ile halk üzerinde bu propagandaların etkili olması kaçınılmaz oluyordu.

  netice 1946 seçimlerine girdiler, aslında seçimleri kazansalar bile iktidar olamıyorlardı, çünkü henüz organize değillerdi. bütün oyları alsalar dahi yeterli sayıda milletvekilleri olmayacağı için hükümet kuramıyorlardı. buna rağmen chp yönetimi bana göre tarihin gördüğü en büyük enayiliği yaparak, "açık oy, gizli sayım" diye özetleyebileceğimiz saçma sapan bir uygulama getirdi. eh bu uygulamanın, bütün halk nezninde tepki görmesi kaçınılmazdı. parti'nin 1950 zaferinde, halkın chp'ye tepkisi kadar, 1946'da yapılan şarlatanlığın etkisinin de büyük olduğunu düşünürüm.

  neticede 14/05/1950 seçimleri ile iktidara geldiler, çokça seçim sistemi yardımı ile (şöyle diyeyim; örneğin istanbul dp, chp'nin 1 (bir) oy bile önünde ise tüm mebusları dp kazanıyordu) 3 genel seçim boyunca her zaman aldıkları oyun çok ötesinde taş gibi iktidar oldular. ve nihayetinde 27 mayıs ihtilali ile iktidardan silah zoru ile indirildiler.
 4. demokrat parti hükumet olduğu süre zarfı sürecinde yaptığı bazı şeyler.

  1- mayıs 1950 de %53'lük bir oy alarak hükumet oldu.

  2-batı dünyası ile bütünleşmeye çalıştılar ülkeyi küçük abd yapmaya çalıştılar.

  3-marshall planı çerçevesinde koreye asker göndererek nato ya katılmayı amaçladılar ve başardılar. bu hareketle batının siyasi ve askeri denetimini kabul ettiler.

  4- kimi atatürk devrimlerine karşıydılar örneğin laiklik gibi buna karşın atatürk koruma kanunu getirdiler.

  5-chp gibi devletçi-seçkinci görüşü bırakıp halka bütünleşmeyi başardılar.

  6- chp döneminde burjuva sınıfı olmadığı için kalkınmanın kısa yolu olan devletçilik politikasını bırakıp liberal bir politika benimsediler. ( neden kalkınmanın kısa yolu dediğimi cumhuriyetin ilk yıllarında açılan fabrika, banka vs. sayısına bakarak anlayabilirsiniz.)

  7- tek partili dönemde kurulan köy enstitülerini ve halk evlerini artık gerek duyulmadığı gerekçesiyle kapattılar. ( kapatılmasının asıl sebebi bu kurumların chp döneminde kurulmuş olması.)

  8-1952 de uçak fabrikası kapatıldı.

  9-1954 de uçak motor fabrikası traktör fabrikasına çevrilmesi için makina kimya kurumuna devredildi.

  10- seçim yasası değiştirilerek radyonun sadece hükümetin kullanımına alarak muhalefetin sesini kıstı.

  11-aydınlara, askerlere, sivil bürokratlara karşı tepkiliydiler.

  12-batı dan ekonomik yardım alarak dış borçlanmayı gerçekleştirdiler.

  13- demokrasi için büyük bir umut kaynağıyken demokrasiyi çoğunluğun baskısına dönüştürdüler.

  14-siyasetten anlamayan büyük toprak adamlarını iktidara getirdiler.

  15- uygulanan politikalar yüzünden kültür arabeskleşti. (arabeskleşme : her türlü toplumsal ve kültürel yaşam özelliğinin bozulup deforme olması.)

  işte demokrat partinin yaptıkları.
 5. chp'nin içindeki zengin toprak ağaları, nüfuzu geniş muhafazakar kişiler ve muhafazakar burjuvazinin kurduğu parti.

  diğer bilgilere ilaveten "6-7 eylül olayları" hatırlatması yapılabilir.

  sonrasında yapılan 61 anayasası türkiye tarihindeki en iyi anayasaydı.

  düzeltme.