1. (bkz: vertical segregation)
    eş değer işlerde kadınlar aleyhine eş değer olmayan ücret ve hakların geçerli olmasıdır.