1. sarayda doğan cinsi kuşları besleyen ve padişahın av gezilerinde eğitilmiş doğanlarda kuş avlayan hizmet sınıfıdır. bu sınıfın başına doğancıbaşı denmektedir. 4. mehmet’ten sonra padişahlar her ne kadar avla ilgilenmemişse de bu sınıf bir müddet varlığını korumuştur. üsküdar’daki doğancılar meydanı da av kuşlarını besleyen zümrenin meydanı olmuştur.(bkz: ali kuşçu)