1. dengede bulunan, dönen (bu dönen kısmı uydurdum) cisimlerin yatay ya da dikey olarak merkezlerinden geçen kimi zaman da hareket halindeki cisimlerin sabit ve doğrusal olarak hareketlerini sağlayan hareket merkezinde bulunan ve böylelikle cisimlerin sağa sola kaykılmasını, alıp başını gitmesini, yavşamasını engelleyen doğrusal hat.
    bu bakımdan eksen yörünge ve momentum gibi kavramlarla da ilintilidir.
    fizik, geometri, trigonometri ve gökbilimlerinin olmazsa olmaz materyali olan eksen kimi zaman somutken kimi zaman da sanal olarak varlığı kabul edilebilir bir olgudur. eksen olgu mudur?