• izledim
    • izlemek istiyorum
  • youreads puanı (6.50)
elysium - neill blomkamp
yıl 2154, insanlar iki sınıfa ayrılıyorlar: bir grup çok varlıklı olup elysium adı verilen bir uzay istasyonunda yaşıyorlar, geriye kalanlarsa çok kalabalık bir nüfus olarak çökmüş, yıkılmış dünyada yaşam savaşı veriyorlar. dünyada yaşayan insanlar umutsuzca gezegenin suç ve yoksulluk ortamından kaçmaya çalışıyorlar ve birçoklarının elysium’daki medikal imkanlara ihtiyaçları var. ancak, elysium’dakiler dünyadan göçü yasaklayan yasalar doğrultusunda yurttaşlarının “lüks” yaşantısını koruyabilmek için herşeyi yapmaya hazırlar. bu iki dünya arasında eşitiği sağlayabilecek tek kişi ise elysium’a gitmekten başka çaresi olmayan sıradan bir adam olan max (matt damon). istemeyerek de olsa max çok tehlikeli bir görev üstlenerek elysium’un sekreteri delacourt’un (jodie foster) güçlerine karşı gelmek zorunda. ancak, başarılı olduğu takdirde sadece kendi hayatını değil, dünya’da yaşayan milyonların hayatını da kurtarabilir... sinemalar
  1. olağan kurgular üzerinden mekan ve birey gibi öznelerle sıra dışı oyunlar oynayan yazar ve yönetmen neill blomkamp; toplumsal tabakalaşma, gelir adaletsizliği ve eşitsizlik gibi kavramları atmosfer ötesine taşıyarak ele alıyor.