1. antik çağda girit'in köleliği düzenleyen yasaları. girit olarak anılsa da girit'in gortyn polisi'nde kabul edilen yasalardır. köleleri özgür statüsüne en çok yaklaştıran yasadır. çok sınırlı yerlerde geçerlidir/kabul edilmiştir. girit'in özellikle tarımsal bölgelerinde görülen bu yasaların koruyuculuğuna başka poliste rastlanmaz. atina'daki kölelik sistemi ılımlı kabul edilse de gortyn yasaları'ndaki seviyeye ulaşmamıştır. genel olarak yunan'da köle, hukuk sujesi değil objesiydi. gortyn yasaları'nda bu özellik kalkar hatta kölelere maaş verilirdi.
    sezgi