1. 2+2=5 felsefesidir özünde. bütünü oluşturan parçaların toplamının bütünden daha az etmesi gibi düşünülmeli. aslından burada açıklanmak istenen şey etkileşimdir. a parçası ile etkileşimli olan b parçası bir araya gelerek hem kendileriyle hem de diğer birleşimlerle etkileşimli bir c oluşturuyor. kendi içinde ve kendi dışında etkileşimli olan a ve b parçalarından oluşan c bütünü böylece a ve b parçalarından ibaret değil x ve y parçalarından oluşan d bütünü ile ilişkisinden dolayı daha fazlası oluyor.
    abi