1. hukuk bir bilim midir?

  hukuk konusu itibarı ile pozitif bilimlerin hiç bir özelliğini ve karakteristliğini taşımaz, fakat üniversitelerde anayasa hukuku anabilim dalları vardır.

  yine aynı açıdan yaklaştığımızda ilahiyat fakültelerinde "temel islam bilimleri", "felsefe ve din bilimleri" gibi bölümler vardır.

  hukuk bir bilim midir? yoksa bir disiplin mi?
 2. bir takım normlar tarafından belirlendiği gerçeği bilimin tanımına uzak. normlar tercihleri yansıtır. kişisel yargıları, dünya görüşünü, bakış açısını barındırır. bu durum pozitif bilim tanımına tamamen aykırı. bu açıdan değerlendirildiğinde siyaset de pozitif bilimin dışında kalıyor. ama siyasetin sosyal bilim olduğu genel kabul görmüş durumda. bu bağlamda hukuk da bazı kaynaklarda normatif bilim olarak değerlendiriliyor. pozitif bilim haricinde bir tanımlama yapmak mümkün mü, bilimin alt türleri genel tanımın ne kadar dışına çıkıyor ya da normatif bilim bunlar arasında mı tartışması belki bizi bir noktaya götürebilir.
  one
 3. öncelikle şu tanıma bakalım.
  doğal hukuk: her yerde ve her zamanda geçerli olan hukuk.
  hukuğun amaçlarından biri adeleti sağlamaktır. buna göre doğal hukuğunda fizik yasaları gibi yüzde yüz doğru bir hukuk olarak var olduğunu düşünüyorlar. hukuk dünyası her daim doğal hukuk ile pozitif hukuku aynı düzleme getirmeye çabalıyor. bu açıdan baktığımızda hukuk bir bilim.
  hukuk deney yönteminin doğrulama adına kullanıldığı bir bilim değil.psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerden bu noktada ayrılıyor. ayrıca hukuk normları "kanun" hukukçular tarafından konulmuyor. bu da hukuku disiplin olmaktan bile uzaklaştırıyor.
  hukuk bir konuda tamamen hukukçular tarafından 180 derece döndürülemez. bunun halk ayağı da var. örf ve adet hukuku bizzat bizim hukukumuzda yer bulan bir şey. böyle bir bilim olmaz.
  hukuku fikri olarak bilim sayabiliriz. ancak şekli itibariyle bilim saymanın imkan dahilinde olduğunu sanmıyorum.
 4. madem siyaset sosyal bilim, o zaman siyaset bilimi alanında phd'si olan birinin türkiye'de iktidar olmasına engel ne? tabii ki siyasetin bilim falan olmaması.

  hukuk dediğin bilim falan değil, siyasetin oyuncağıdır. yorum işidir. bilimle falan da işi yoktur. hukukun doğru olanını bulmak hukuk felsefesinin, tarihteki görünümlerini bulmak tarihin işidir. hukuk fakültesinde de insanlara adil olmanın, hukukun saygınlığının önemi, kanun yapma tekniği, kanunların sosyal ekonomik yaşamda oluşturacağı denge ve dengesizlikler falan değil, kanunlar ve kanunların yorumu öğretilir. amacı güç sahipleriyle amele tabakasının arasında dengeyi kurup, güç sahiplerinin gücünü korurken aynı zamanda ayrımcılığı düşük seviyede tutarak amelelerin durumu çakmasını ve güç sahiplerini alaşağı etmesini engellemektir.