1. ideal olan her şeyin varlığı sonucu ortaya çıkacak dünyadır. ideal duygular olmalı. ideal insanlar olmalı. ideal doğa olmalı. ideal din olmalı. ideal yönetim olmalı. haydi o zaman, ideali bulalım...
 2. "ideal" zamandan ve mekândan soyut, yalnızca düşünceyle saptanabilecek bir kavramsa eğer 'ideal dünya' için önce akıl sahiplerinin tümünün " düşündürülmesi " gerek.

  sokratik bir yöntem ? neden olmasın ?
 3. ideal olani bulmak icin yine herkes kendi idealini one surecektir, herkes konusacak ama kimse dinlemeyecektir. sonuc yine yeniden kaos.
 4. idealar dünyasıdır.
 5. ideal olanı yalnızca düşünceler kavrayabilir. somutlaşıyorsa ideal olmaz.

  eğer yalnızca olması gerekene indirgersek kavramı, tasarladıklarımızın birbiriyle çelişeceği muhakkaktır.
  one
 6. ölçeği baz aldığında "ideal dünya" kavramı, ideal kavramına ters düşmektedir. paradoks oluşturur.

  örneğin: dünya, dünya üzerinde evrilen organizmaların yaşamı için güneşe ideal uzaklık aralığında bir gezegendir. ancak x gezegeninde yaşıyor olması olası organizmalar için ideal olmayabilir. bu formülü toplumun ve bireyin her katmanına uygulayabiliriz.
 7. bir anlığına insanları yeryüzünden çekin alın, geri canlılar kalsın o zaman belki biraz olsun ideale yaklaşırdık.
 8. ideal dünyanın önşartı her konuda tek ve en iyi düşüncenin hakim olması demektir. o zaman eksik kalsın öyle ideal dünya.
  ayrıca insan ideal bir canlı olmaktan katbekat uzak. ölen ideal canlı mı olurmuş.
  ideal dünyada sanat olmaz. benim tek ideal anlayışım her insanın doyması.