1. altın ve platin gibi değerli metallerle tepkimeye giren kuvvetli asit çözeltisidir. derişik hidroklorik asit ve nitrik asitin 3:1 oranında karıştırılmasıyla oluşur.
    dreng