1. yeniçeri ocağı’ndan yetişip sekbanbaşı 1047’de yeniçeri ağası, 1048’de bağdad beylerbeyi, 1049’da van, trablusşam valisi olup 1051'de konya’ya sürüldü.1052’de ikinci defa bağdad 1054’de maraş ve 1055’de (m. 1645) rumeli valisi olup girit’e harbe memur edilmiştir. hanya kalesinin fethi üzerine kale muhafızı tayin edilmiştir. 1058’de girit’te bir top güllesiyle ayakları gitmiş ve yaradan dolayı şehit olmuştur. (sicill-i osmanî)

  askerleri tarafından sevilen, adına şiir yazılan bir komutandır.

  hünkar serdar itdi hasan paşayı
  hasma cevab virür er oldıgıçün
  ismarladı ana malta savaşın
  vezìrler içinde pìr oldugıçün

  bir zaman hükm itdi bagdadı yedi
  çöllerün arabı belì seyf didi
  şimdi deryalarda bir nişan kodı
  firaset sahibi pir oldugıçün