1. erkek çocuk.

    la, lan, ulan gibi kelimelerin esas kökeninin oğlan kelimesi olduğu söylenir.

    "anası bana bir oğlancık doğurdu" gibi edebi cümlelerde yer alabildiği gibi "şu tüysüz oğlana bak" gibi argo, cinsiyetçi ve belki de aşağılayıcı cümlelerde de yer alabilir.
  2. geçmişte cinsiyet ayrımı yapmaksızın çocuklara denirken,anlam daralmasına uğrayıp günümüzde sadece erkek çocuklara denilir.
  3. bir osmanlı geleneğidir.
    halit erdem oksaçan sultanlar devrinde oğlanlar adlı bu kitabında, osmanlı saray ve toplum hayatında eşcinselliği kültürel kökenleriyle ele alırken, eşcinselliğin ve oğlancılığın osmanlı’daki izini sürerek okurları ‘renkli’ bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.
  4. oğul-an>oğlan şeklinde degisime uğramış, çocuklar anlamına gelen söz. eski türkçe'de -an -un çokluk eki olarak kullanilirdi. ek zamanla işlevini yitirmiş.