1. eski türkçede ög "akıl, zihin, hatır, gönül" anlamlarında kullanılmış, bundan türeyen kelimeler de bu kelimelerle iliştirilebilecek kelimeleri ifade eder olmuş. ögsüz de şaşkın anlamına geliyormuş. divan-ü lügati-t türk, kutadgu bilig'den örnekler var. bakınız.

    link de burada
    aç bak
  2. hem annesi hem de babası vefat etmiş çocuk anlamına gelen sıfat.