1. eski türkçedeki "anne" anlamına gelen "ög" sözcüğüne getirilen olumsuzluk eki ile türetilmiş isim.

    ögsüz, yani annesiz... zaman içinde söylene söylene "öksüz" biçimine dönüşmüştür.