1. ing. (bir toplantıyı, etkinliği) ertelemek

    örnek: charles couldn't come, so we had to put off the meeting.
    meali: charles gelemedi, bu yüzden toplantıyı ertelemek zorunda kaldık.
  2. acilen amansız plaza sakinleri tarafından "adopt" edilmesi gereken bir fiildir