1. ey talib!
  son seslenişim bu sana

  son küstahlığım

  son günahım

  son günahın

  * * *

  herkes kendine verilen en değerli armağanı kullanırmış yolu bulmak için

  sözcüklerimden başka değerli bir şey yoktu yanımda, onları sundum sana

  kabir taşlarına kazınmış küflü sözcükler... kefen bezlerine işlenmiş belli belirsiz kanlı heceler...

  gönlümce en değerlilerini seçip fısıldadım kulaklarına... en eskilerini...

  belki en doğrularını değil ama inan ki en güzellerini...

  bazen ulu dağların zirvelerinden, bazen engin ummanların derinliklerinden

  mecnunun âhını duyasın diye

  ölüler diyarından... çölden... daima dostların yanından

  meczub iniltilerini işitesin diye

  kuytu kûşelerde âşıklar mushafından şiirler okudum sana

  kur''an''dan

  iki damla gözyaşı uğruna

  yanmazsam yanmazsın sandım da

  yandım.

  yanmadın.

  * * *

  geçmişimi hatırlamak için başkalarının tanıklığına ihtiyacım var

  başkalarının sesine

  senin sesine

  ruhumdan nefhalarla kardım toprağını

  sırf seni sende senden duyayım diye

  sînende

  sırf bir aks-i sada... sade bir âh... sadece bir inilti...

  hatırlamam için

  unuttuğumu... kaybettiğimi... kendimi...

  bulmam için

  yolu

  yordamı

  ve seni...

  bulamadım

  yılmadım... yazdım sana... durmadan yazdım... asırlarca...

  belki bulurum diye

  inadına

  sen sustukça ben yazdım... usanmadan... biteviye...

  rüzgâr masamdan mektubunu havalandırırken

  yazmazsam yazmazsın sandım da

  yazdım.

  yazmadın.

  * * *

  yeşillere bürünmek, hızır''a tahammülün bedeli

  bir yandan dostların gemilerine zarar vermek, öte yandan hasmın köyündeki duvarları güçlendirmek

  daha da acısı nedir bilir misin?

  çocukları öldürmek

  kötü çocukları

  geçmişe zarar vermesinler diye ellerinden geleceklerini almak

  geçmişe, yani kutsala

  bu yüzden öldürmeliydim seni

  kan gölünün tam da ortasında

  gür nârâlar savura savura

  bezirgân tezgâhlarını tekmelerken

  her kuşku bir diğerinin ötesindeyken

  yakalayıp perçeminden yere çalmalıydım o pis nefsini

  nefsimi

  yapamadım

  hızır''a ihanet ettim

  iki denizin birleştiği yerde yolumu kaybettim

  yolumu, yani sorularımı

  bir dizi cevap dudaklarında ölürken

  inanmazsam inanmazsın sandım da

  inandım.

  inanmadın.

  * * *

  bir varmış bir yokmuş

  masal gibi sanki

  hem lâ hem illâ imiş

  hakikat

  önce yok demeyi bilmekmiş

  edeb

  anladım bezm-i elestin sırrını

  benim ilk günahımmış illâ,

  lâ benim son günahım!
  araf