• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
Yazar Raymond Aron
sosyolojik düşüncenin evreleri - raymond aron
insanlık tarihi boyunca oluşan toplumsal düzenleri kavrama açısından oldukça önem taşıyan bu temel eser, profesör roymond aron’un, paris üniversitesi’nde verdiği sosyoloji tarihin büyük doktrinleri ders notlarından derlenmiştir. aron’un, sosyoloji tarihinin büyük doktrinleri dersi; yıllar boyunca dünyanın her yerinden öğrenciler ve ilgilileri için kabe niteliğindeydi. aron, eserinde modern sosyal düşüncesin kurucuları olan montesque, comte, tockqueville ki bu üç düşünürün fransız olmaları nedeniyle ingilizce konuşanlar tarafından göreceli olarak ihmal edildikleri göz önüne alınmalıdır. marx, durkheim, pareto ve weber’in düşüncelerini ayrıntılı bir biçimde incelemekte; önde gelen otoritelerinden biri olarak marksist teorinin daha iyi kavranabilmesinin yollarını açmakta, çağdaş sorunlara ve düşüncelere ilişkin aydınlatıcı bir bakış açısı sunmaktadır.
  1. raymond aron tarafından yazılmış olup, korkmaz alemdar tarafından türkiye türkçesine çevrilen eser. montesquieu, comte, marx, tocqueville, durkheim, pareto, weber'in teorilerinin anlaşılır birer özeti için ideal denebilecek bir çalışma.
    slipo