1. Takım; birbirini tamamlayan yeteneklere sahip, ortak amaç ve performans hedefleri doğrultusunda hareket eden ve bu çerçevede birbirlerine karşı sorumlu olan az sayıda kişinin bir araya gelmesinden oluşur.

  Takım çalışması, çalışanların yeteneklerinin geliştirilerek, kendi faaliyetlerine ilişkin kararları kendilerinin almalarını ve kendi amaçlarını kendilerinin belirlemesini esas alır. Takım temelli bir örgütte yönetim kademelerinin azaltılması, bilginin tüm çalışanlar tarafından paylaşılması, performansın yönetim tarafından değil çalışanlar tarafından değerlendirilmesi, yöneticilerin kontrolden çok bir tür antrenörlük görevi üstlenmeleri söz konusudur. Bu çerçevede çalışanların kendi kendilerini yönetmeleri ve bağımsız çalışma takımları gibi kavramlar ortaya çıkar.

  Takım üyelerinin becerilerini, tecrübelerini ve sezgilerini aynı potada eritmesi gerekli olup, verimli bir takımın temel özellikleri şöyle açıklanabilir:

  - Belirli bir amaç etrafında birleşirler ve amaçlarına ulaşırlar.
  - Üyelerinin amaca bağlılıkları hem bireysel hem de ortaklaşa nitelik taşır.
  - Ortak değer, norm ve inançları paylaşırlar.
  - Üyeleri birbirlerini takımın amacına ulaşma konusunda zorlar.
  - İşbirliğini özümsemişlerdir.

  Takım çalışması kurum içindeki kişiler arasındaki iletişimin geliştirip, güven ortamına dayalı bir çalışma sistemidir.

  takım çalışması nedir?