1. en geniş tanımla, dil ve toplum/topluluk ilişkisini inceleyen bilim dalı. dilbilimin alt alanı mı, bağımsız mı, sosyolojinin yancısı mı tartışmaları sürmektedir. bu tartışma sürmektedir çünkü bu alanda antropoloji, sosyoloji, etnoloji, dilbilim ve benzeri alanlardan gelen pek çok araştırmacı vardır. bunun yanında birçok uzman tartışmaya şöyle yaklaşıyor: dil sosyolojisi (dil toplumbilimi) diye sosyolojinin alt alanı olarak görebileceğimiz çalışma alanı daha çok dil üzerinden toplumu inceler. toplumdilbilim ise dilbilimin bir alt alanı olarak toplum üzerinden dili incelemeyi amaçlar.

    bu ilginç ve önemli çalışma alanına bir anlamda bağımsızlığını kazandıran isimlerin başında william labov gelmektedir.
    ugo