vcd


  1. açılımı video cd olan, bir video oynatma teknolojisi.

    mpeg-1 isimli codec üzerinden çalışır.

    ülkemiz haricinde pek popüler bir teknoloji olmamıştır. çünkü vhs formatına göre çok da ahım şahım bir başarısı yoktur.

    bu sebeple daha çok dvd'ye geçiş için ortam yaratmıştır sadece. çünkü artık bir cd üzerine video kaydedilebilmektedir.