1. projektif testler üzerine yılda iki kez çıkan güzel bir dergidir. her sayısında bir konu belirlenip, o konu üzerine psikanalitik yazınlar ve konu ile ilgili projektif testler ile yapılan çalışmaları içerir.