1. soruşturmalarda, gömülü mezarlar, kayıp ceset aramaları ve gömülü mühimmatların bulunmasını, olay mahallinde ve maktulden elde edilen jeolojik materyalleri delillendiren bir adli tıp dalıdır.

    toprak delilleri olarak da bilinir. sediment, toprak, toz ve kayaç parçacıkları bu delil grubuna girer. diğer birimlerle birlikte çalışılır.