• youreads puanı (10.00)
 1. yaslı gittim şen geldim
  aç koynunu ben geldim
  bana bir yudum su ver
  çok uzaktan geldim

  korkma açıl şen yurdum,
  dağlara ordu kurdum;
  açık denizlerine
  süngümle kilit vurdum.

  rüzgârlardan atım var,
  şimşekten kanadım var;
  göğsümde al yazılı
  gazilik beratım var!

  rüzgâr bana at oldu,
  şimşekler kanat oldu;
  eğilin gökler, dedim,
  bulutlar kat kat oldu.

  irmaklar gibi taştım,
  yalçın, kayalar aştım.
  hak'ka şükürler olsun
  geldim, sana ulaştım.

  varsın yansın ocağım,
  kuruldu al sancağım;
  bayrağımın altında
  ben hür yaşayacağım!

  deniz, deniz, akdeniz,
  suları berrak deniz!
  karşıda yâr ağlıyor
  gideyim bırak deniz!

  açıldı "kale" yolu,
  göründü gelibolu;
  bırak deniz, gideyim,
  orası yasla dolu.

  yürü ey şanlı gazi!
  kılıcı kanlı gazi!
  seni meriç bekliyor
  büyük ünvanlı gazi!