1. yunan mitolojisinde kadın savaşçılardan oluşan bir ulus. eskiden anadolu toprakları üzerindeki pontus bölgesinde yaşadıkları düşünülmektedir.

    kelimenin kökeninin eski farsça'daki hama-zan*dan geldiği düşünülüyor. bu kelimenin diğer hint-avrupa dillerindeki halleri şöyledir; kürtçe'de hemû-jin, yunanca'da homo-geneia, latince'de ise homo-gene.

    kaynak
    baran