1. kaynak cihazlardan gelen ses sinyallerini yükselterek hoparlörlere ileten yükselteç. türkçe'de halk arasında amfi olarak anılır. neden amfi olarak anıldığı tam olarak bilinmemekle beraber, ingilizcedeki ampli, kısaltmasının okunuş yorumlamasından kaynaklandığına inananlar bulunmaktadır. enstrüman satan yaşlı amcalara amfi dendiğinde, biraz sinirlenirler. elektronikçiler ise ampli ya da amplifikatör sözcüğüne pek aşina değildirler.

    temelde pre amplifikatör ve power amplifikatör olarak 2 katmandan oluşur. pre amplifikatör kaynaktan gelen ses sinyallerinin ilk karşılandığı ve istenilen şekle sokularak power katına yollandığı katmandır. power katı ise, pre katından gelen ve harmanlanan sinyali yükseltip hoparlöre ileten katmandır. iki katmanın da sese ayrı ve önemli etkisi vardır.

    devre bakımından amplifikatörler temelde vakum tüplü ve transistörlü olarak 2'ye ayrılır.

    vakum tüplü amplifikatörler lambalı amplifikatör olarak da anılır. transistörlü amplifikatörlere göre daha hassastır. bakım ister. biraz daha nazlı bir alettir. tam performansı yüksek seslerde verirler. verimli ses için biraz ısınmaları gerekir. ömürleri vardır. lamba bir süre sonra işlevini kaybeder ve lambanın değiştirilmesi gerekir. değiştirme işlemi basit bir işlem değildir. lambalı amplifikatörlerde, amplifikatör güç kaynağına bağlı değilken bile çarpılma ihtimali vardır. transistörlü amplifikatörlere göre daha harmonik karakterde sesler verirler.

    transistörlü amplifikatörler daha sağlamdır. taşınması kolaydır. bakım istemez. her ses düzeyinde aynı performansı sergileyebilirler. lambalılara göre maliyetleri çok daha düşüktür.