1. 1961'de kurulmuştur . kanunların anayasaya aykırılığını denetler . ayrıca anayasa değişikliklerini usul bakımından ; kanunlar , kanun hükmünde kararnameler ve tbmm içtüzüğünü usul ve esas bakımından denetler.
  2. 12 eylül 2010 halk oylaması neticesi 1982 anayasası'nda yapılan değişikle artık tüm iç hukuk yollarının tüketilmiş olması şartı ile söz konusu kuruma bireysel başvuru yapılabilmektedir.
  3. kanunların anayasaya uygun olup olmadıgını belirler.1961 anayasasıyla öngörülerek 1962 yılında kurulmuştur.böylece anayasanın üstünlüğü resmen kabul edilmiştir.