1. anonimlik kazanmak. ayırt edici sıfatlarını yitirmek, yitip gitmek. akşamları istiklal'de, kadıköy'de başıma gelen şey.

    rivayet odur ki, araştırmacılar deneklere gösterecekleri görüntülerin sanat eseri olduğunu söylediğinde, deneklerin algıları bu bilgiden yoksun olanlara kıyasla değişiyormuş ve görüntülere farklı tepkiler gösteriyorlarmış. muhtemelen öhöm sanat mı, bir dakika fularımı getireyim gibisinden bir şey yaşanmıştır. dürüstlükle bağlantısı olduğu muhakkak.